.

.
Klikkaa kuvaa - löydät selkeän tunnekartan !
Bookmark and Share

tiistai 17. syyskuuta 2013

8/8 Taustatukea SDG*tunnekartalle


NeuroLeadership Instituten ja NeuroLeadership Groupin perusti australialainen David Rock.  Hän vieraili lokakuussa 2012 Suomessa yleisönään yritysten esimiehet.  Aiheenaan olivat uusimmat aivotutkimuksen löydöt ja niiden soveltaminen liike-elämään.
Hänen haastattelunsa julkaistiin ainakin kahdessa suomalaisessa lehdessä.  Sami J.Anteroinen kirjoitti Rockin vierailusta HR viesti -lehden numerossa 1/2013   ja Jorma Leppänen PRIMA-lehden numerossa 8/2012.  Näistä artikkeleista luin riemukseni, että NeuroLeadership Instituten löytämät aivotutkimustulokset vastaavat  täysin ainakin kahta SDG*tunnekartan vieritunneparia.

1)Ensimmäinen niistä on jo paljon tutkittu ja tässä kirjoitussarjassa aikaisemminkin mainittu yhteys fyysisen kivun (tuska) ja ulkopuolisuuden (muukalaisuus) välillä.  Siitä kertoi HR viesti.  Tuska ja muukalaisuus sijaitsevat allekkain SDG*tunnekartan etelä-kaakkoisella ulkoreunalla.


 Vjeran Lisjak
 
2)Uudempi yhtäläisyys löytyi PRIMA-lehden haastattelusta.  Siinä David Rock kertoi ihmisen oman oivalluksen (selkeys) luovan aivokuvannuksessa valtavan muutoksen, joka ilmenee innostuksena (innostus).  Selkeys ja innostus löytyvät vieritunteina SDG*tunnekartan  keskipisteen läheltä.
Myös kaksi muuta  Rockin paljastamaa neurotutkimustulosta saattaa tukea SDG*tunnekartan vieritunnerakennetta.  Tosin ne ovat hieman tulkinnanvaraisia.

3)PRIMAssa luki, että esimiehen antama palaute koetaan tavallisesti uhkaksi (uhka)  ja alaiset eivät puolustusreaktiona ota sitä todesta (epäusko).  Vaaran uhatessa kun ihminen ei aina toimi kovin järkevästi.  SDG*tunnekartan lounaisosassa uhka ja epäusko ovat vierekkäin.
4)Epäoikeudenmukainen kohtelu (vääryys) taas rinnastuu aivoissa ”fyysiseen kuvotukseen” (kärsimys) HR viestin mukaan.  SDG*tunnekartalla kärsimys löytyy juuri vääryyden alapuolelta hieman keskipisteestä länteen.

Näistä ”yhteensattumista” voinee jo enteillä jotain.  SDG*tunnekartta on koostettu  aivojen toiminnan perusperiaatteiden mukaan. Ehkäpä  se pitää yhtä vielä yllättävän monen aivotutkimuksesta saadun havainnon kanssa.  Aika näyttää.

 
       Kunnia yksin Jumalalle

       Pelle Gudsson


SDG*tunnekartan rakenne

SDG*tunnekartta tutkimusten kohteeksi ?

SDG*tunnekartta tieteen valossa

Taustatukea SDG*tunnekartalle


 
  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jos tekstini herätti ajatuksia, niin voit kertoa niistä tässä.