.

.
Klikkaa kuvaa - löydät selkeän tunnekartan !
Bookmark and Share

perjantai 15. maaliskuuta 2013

1/8 SDG*tunnekartta tieteellisin termein

Tieteen yksi perusoletus on se, että maailmasta löytyy järjestystä, joka ei riipu ihmismielestä. ”Tieteellinen tutkimus pyrkii pääsemään tästä järjestyksestä selville.” (Puolimatka 2005, 55.) 

Onkohan mahdollista, että tuollaisesta järjestyksestä voi kehittää malleja myös tiedeyhteisön ulkopuolella?

SDC14360.JPG

SDG*tunnekartta on Kristus-keskeinen tunnekarttamalli, jonka tarkoitus on selkeyttää kokonaisnäkemystä yleisinhimillisestä tunnemaailmasta. Tämä mielenmallinnus on kuitenkin aivan käyttökelpoinen, vaikkei omaisikaan kristillistä maailmankuvaa.

Sen yksinkertaisin muoto voidaan kuvata nuolikaavioin

Malli on koottu kvalitatiivisin menetelmin. Lähdeaineistona on käytetty tunneluentoja, lehti- ja kirja-artikkeleita, radio-ohjelmia ja muita äänitelähteitä sekä omia havaintoja.

Induktiivinen periaate eli yksityisestä yleiseen kurottuva lähestymistapa oli tunnekarttamallin koostamisvaiheessa selvästi nähtävissä. Esimerkiksi ensimmäisissä luonnoksissa oikea yläkulma ei ollut puhtaasti myönteisten tunteiden täyttämä

SDG*tunnekartan kehittelyn alkuvaiheissa sekä myös sen hengitystä käsittelevässä osion keksimisessä on hyödynnetty abduktiota eli arvauksenomaista tietoa. ”Abduktio on ainoa päättelymuoto, joka tuottaa aidosti uusia ajatuksia ja tietoa” ( Hakkarainen ym. 2005, 324).

Poikkitieteellinen opiskelu on usein välttämätöntä uuden tiedon rakentamisessa (mt, 256). SDG*tunnekartan laatimisessa olen käyttänyt muun muassa filosofisia, psykologisia, teologisia sekä kielitieteellisiä lähdeteoksia. Sen raaka-aineena käytetyn tunneluettelon keräämisen yhteydessä olen selaillut myös kaunokirjallisuutta.

Tunteiden nimeämistä helpottavaa SDG*tunnekarttamallia tarkasteltaessa voi selvästi huomata, että siinä on pyritty kohti ”sellaisia tieteellisiä periaatteita kuin järjestelmällisyys, ristiriidattomuus, yksinkertaisuus ja yleistettävyys” (mt. 2005, 89).    Kunnia yksin Jumalalle

    Pelle Gudsson

SDG*tunnekartta apuna arjessa

Taustatukea SDG*tunnekartalleHakkarainen, K, Lonka, K, Lipponen L. 2005. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä.

Puolimatka, T. 2005. Usko, tieto ja myytit.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jos tekstini herätti ajatuksia, niin voit kertoa niistä tässä.