.

.
Klikkaa kuvaa - löydät selkeän tunnekartan !
Bookmark and Share

perjantai 15. maaliskuuta 2013

7/8 SDG*tunnekartta apuna arjessa


(Tunteille on annettu koordinaatit kellonajan mukaan ja ilmoittamalla millä kehällä se sijaitsee keskipisteestä nähden. Esimerkkinä mainittakoon vastuu (klo 1.30 = 2.) Tämä ominaisuus helpottaa huomattavasti tunteiden löytämistä SDG*tunnekartalta, kun niihin viitataan tekstissä.)

SDG*tunnekartan sanasto on pyritty laatimaan niin, että siitä voidaan luoda aivan luontevia minä-viestejä malliin : ”tunnen tuskaa” (klo 5 = 4.). Nyttemmin tunteiden nimien alle on kirjoitettu myös luontevat minä-viestit.

Muut yleisimmin käytetyt minä-viestin muodot ovat : ”olen tuskainen”, ”tunnen oloni tuskaiseksi” ja ”tämä tuntuu minusta tuskalliselta”. Joistakin tunnesanoista taas muodostetaan verbejä, kun tahdotaan minä-viestillä ilmaista oma tunnetila.

Uutuutena on nyt käytettävissä TUNTEIDEN TULKKI -sovellus.  Siinä löydät suomenkielisille tunnesanoille ja -sanonnoille englanninkieliset vastineet sivupalkkia vierittämällä.

Valitettavasti se toimii vain isoilla näytöillä.  Voit tosin ottaa tiedostosta kaksipuolisen paperiprintin, kohdistaa katseesi ja kääntää nopeasti paperin sen  laidoista kiinnipitäen.

Netissä on aloitettu hanke, joka tähtää tunteiden synonyymisanaston laatimiseen.

Toukokuussa avattiin tähän tarkoitukseen pyhitetty  ja runsaasti kuvitettu Facebook-aikajana, jossa nettitalkoilla haetaan mahdollisimman laajaa suomenkielen tunnesanastoa.  Hankkeeseen liittyy myös blogisivusto, jolle kerätään saatu aineisto. 

Tunnekeräyssivuston runkona on Raamatussa käytetty tunnesanasto sekä keräämäni parin tuhannen tunnesanan luettelo, jossa tunneilmaisut on jaettu 121 eri luokkaan.

Tämän projektin myötä kartan resoluutio paranee.  Saatan vielä toteuttaa luettelon hyperlinkein tuolle tutulle karttapohjalle. Se olisi avuksi kirjoittajille sekä puhujille, kun he etsivät mahdollisimman eloisaa ilmaisukieltä.

Englanninkielinen SDG*tunnekartta on linkitetty ”INSPIRE CHRISTIAN WRITERS”-sivustolle. Muuten sen saamat sosiaaliset nettihyväilyt ovat vielä hyvin hyvin harvinaisia.

Esimerkiksi seurakuntien sivuille linkitettyinä SDG*tunnekartta tarjoaisi 24/7 ensiapua sielunhoitopulmiin. Onhan sen keskipistettä klikaten nähtävissä lukuohje, jolta löytyy myös tunnetyöskentelyn perusperiaatteet.

1)Tunteet kertovat suhteesta ympäristöömme ja itseemme.

2)Tunteet liittyvät omiin muistoihin ja havaintoihin tuoden niitä tarvittaessa mieleen.

3)Aito ilo löytyy, kun alitajuntaan ja kehoon säilötyt kielteiset tunteet on tunnistettu ja läpi eletty.

4)Tunnesolmut avautuvat minuutta rikkomatta vain turvallisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä.

5)Tunnepatouma alkaa murtua kehon oireiluina, eleinä, ilmeinä, unina tai tunne-elämän ylilyönteinä.

6)Käsittelemätön tunne nousee tajunnan tasolle, kun ihminen on valmis kestämään sen.

7)Tunnetyöskentely saattaa uuvuttaa enemmän kuin älyllinen tai ruumiillinen ponnistelu.

8)Vapautuva hengitys vapauttaa tunnemaailmaa – ja päinvastoin.

9)Tunteet voivat johtaa harhaan tai kätkeytyä toistensa taakse.

10)Syyllisyydestä ja väärästä häpeästä voi vapautua Jeesuksen sovitustyön ansiosta. (Jesaja 53: 4,5)

11)Ajatusten sanallinen muotoilu vaikuttaa ratkaisevasti tunne-elämäämme. (Markus 7:15)

12)Usko ei ole riippuvainen tunteista. ( Psalmi 23:4)

SDG*tunnekartta voisi helpottaa ja rikastuttaa monien syvärakenteidensa ohella myös aivan arkipäiväistä viestintää. Toivottavasti Suomen miesten tunnesanasto ei rajoitu tulevaisuudessa pelkkään epämääräiseen ahdistukseen (klo 7 = 4.). Sen vastatunteena löytyvä vapaampi (klo 1 = 4.) tunneilmaisu kun toisi mukanaan paljon myönteisiä seurannaisvaikutuksia – myös taloudellisesti vähentäen psykosomaattisista syistä johtuvia sairauslomia ja niiden aiheuttamia kustannuksia.

Ennaltaehkäisevä ja itsenäinen SDG*tunnekartan käyttö tuskin tekee terapeuttien ammattikuntaa kokonaan tarpeettomaksi, sillä kuuntelevia korvia ja ymmärtävää sydäntäkin tarvitaan. Näin uskon.

Yllättävästi SDG*tunnekartasta löytyy aivan uusia ulottuvuuksia vielä parinkymmenen vuoden tarkan tutkiskelun jälkeenkin. Tein perusturvattomuuden seurauksia käsittelevän blogikirjoitukseni yhteyteen kaaviokuvan, joka selittää nuolikaaviolla tuota monivaikutteista ilmiötä.
Jokainen kokee tunteet omalla tavallaan, mutta arvelen tavoittaneeni jotain inhimillisesti yleispätevääkin tässä tunnekartoituksessa. Visuaalisesti maailmaa hahmottavalle SDG*tunnekartta saattaa alkaa kertoa tarinoita hänen omasta elämästään.

Kielteisiltä tuntuvista tunteista voi useimmiten mieltää ulospääsyn jonkin vieritunteen kautta tai kiinnittämällä toiveikkaasti huomio myös sen vastatunteeseen. Ajatuksillaan kun voi merkittävästi vaikuttaa tunteisiinsa - samoin tunteidensa tiedostamisella, joka alkaa niiden nimeämisellä. Sitä tarkoitusta varten SDG*tunnekartta onkin alun perin laadittu.        Kunnia yksin Jumalalle!

        Pelle Gudsson

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jos tekstini herätti ajatuksia, niin voit kertoa niistä tässä.